Metallsökning för alla ändamål

iDenta Detect erbjuder tjänster, lösningar och
produkter inom metalldetektering

Vill du veta mer?

Kontakta oss så kommer vi fram till en lösning som passar alla era behov inom metallsökning.

Kontakta oss

Metallsökning är det vi kan bäst

iDenta Detects målsättning är att bedriva modern och effektiv metallsökning med hög vetenskaplig ambition och rationella metoder. Vi erbjuder tjänster, lösningar och produkter inom metallsökning och metalldetektering. Styrkan i vårt arbetssättet är kompetens och småskalighet som gör att man kan arbeta nära kunden. Vi ordnar tillstånd från länsstyrelsen samt sköter allt administrativt.

Har du tappat bort din för dig ovärderliga guldring, behöver hjälp med att rensa beteshagar, hitta tomtmarkeringar eller har problem med att hitta elkablar och vattenledningsrör vid ditt nybygge? Kontakta då oss så hjälper vi dig!

För mer information om metalldetektering i allmänhet, se Metalldetektering.se.

Våra tjänster och lösningar

Borttappade föremål

Borttappade föremål

Har du tappat din förlovningsring eller andra ovärderliga föremål? Vi hjälper dig med att få tillbaka dom.

Mer information

Arkeologi

Arkeologi

Vi hjälper museer och andra statliga verk vid diverse arkeologiska utgrävningar, exploatering m.m.

Mer information

Entreprenad

Entreprenad

Vi hjälper till att hitta elkablar, rör och mycket annat vid entreprenadarbeten av alla storlekar och typer.

Mer information

Rensa beteshagar m.m

Rensa beteshagar m.m

Nedskräpning i naturen är ett stort problem. Vi rensar beteshagar, paddockar, ridbanor osv från vassa & farliga föremål.

Mer information

Tomtmarkeringar

Tomtmarkeringar

Vi hjälper dig att hitta försvunna tomtmarkeringar som med tiden har blivit omöjliga att lokalisera.

Mer information

Kriminalteknik

Kriminalteknik

Vi hjälper polisen att hitta förlorade vapen m.m. som annars skulle vara omöjliga att lokalisera utan metalldetektor.

Mer information