Utrustning

iDenta Detect använder den senaste utrustningen inom metallsökning och metalldetektering. Vi använder i dagsläget två olika metallsökare beroende på vilken typ av arbete som skall utföras. Vi hyr för närvarande inte ut metalldetektorer.

Mindre objekt / grunda sök

För mindre objekt, eller objekt som inte förväntas ligga allt för djupt i marken så använder vi en Minelab CTX 3030. Denna detektor kan hitta små föremål så som örhängen, mynt m.m. ner till 0.5 meters djup.

Lämplig för arkeologi, borttappade föremål, rensning av beteshagar osv. Mer information om Minelab CTX 3030

minelab ctx 3030

Större objekt / djupa sök

För stora objekt, eller objekt som förväntas ligga djupt så använder vi en Lorenz Deepmax Z1. Denna detektor kan hitta större metallföremål så som brunnslock m.m. ner till 3.8 meters djup.

Lämplig för viss typ av arkeologi, entreprenad, sök av tomtmarkeringar, meteoritletning osv. Mer information om Lorenz Deepmax Z1

lorenz deepmax z1