Kriminalteknik

Vi hjälper polisen att hitta förlorade vapen m.m. som annars skulle vara omöjliga att lokalisera utan metalldetektor.